AL Badelandene.no

Badelandene.no:

Badelandene.no er en interesseorganisasjon for de største badelandene i Norge.

Badelandene.no har til formål å bidra til utvikling av andelshavernes drift gjennom markedsføring, innkjøpsordninger, utveksling av erfaringer og kreative innspill for aktiviteter og bedre driftskonsepter, bidra til økt kompetanse og felles forståelse av sikkerhet i norske bade- og svømmeanlegg.

Laget eies og drives av deltagende medlemmer, i henhold til vedtekter og etter de retningslinjer for drift som årsmøtet fatter. Les mer på www.badelandene.no

Medlemmer (25 pr oktober 2017) :

 • Ankerskogen svømmehall og idrettspark (Hamar)
 • Atlanterhavsbadet (Kristiansund)
 • Aquarama (Kristiansand)
 • Bølgen Bad (Drøbak)
 • Dampsaga Bad & Gym (Steinkjer)
 • Furumoen svømmehall (Geithus)
 • Grottebadet (Harstad)
 • Hovden Badeland (Bykle)
 • Jorekstad Fritidsbad (Fåberg)
 • Lustrabadet (Gaupne)
 • Moldebadet (Molde)
 • Nes svømmehall (Årnes)
 • Nordlandsbadet (Bodø)
 • Nordlysbadet (Alta)
 • Oasen svømme- og miljøsenter (Namsos)
 • Pirbadet (Trondheim)
 • Polarbadet (Bardufoss)
 • Ringeriksbadet (Hønefoss)
 • Risenga Svømmehall (Asker)
 • Røykenbadet (Røyken)
 • Råholt Bad (Råholt)
 • Skien fritidspark (Skien)
 • Sørlandsbadet (Lyngdal)
 • Trønderhallen (Levanger)
 • Østfoldbadet (Askim)

Fra Alta i nord, hele kysten rundt og på Østlandet, byr badelandene.no på spenning, velvære, mosjon og trivsel i de 25 ledende bade- og svømmeanleggene i Norge. Felles for alle anleggene er flere bassenger og et serveringstilbud.

Allerede ved etableringen av andelslaget var normene for sikkerhet klare. De går i korthet ut på felles krav til kompetanse og kriterier for å være badevert. To ganger i året må alle bestå livreddertesten. Dessuten må alle anlegg foretar en risikoanalyse for å vurdere sikkerheten og finne den rette bemanningsplanen.
Samtidig har alle anleggene innført to viktige prinsipper: Alle gjester bader på eget ansvar. Ingen kan garantere for uhell i vann, men medlemmene i badelandene.no garanterer for kvalifisert førstehjelp og at de har et overvåkingssystem.
Dessuten innføres felles aldergrense. Barn under 10 skal være i følge med en voksen ledsager som bader sammen med barnet.