Bygging av nye basseng/vedlikehold uke 34 og 35

Kjære badegjester.

 Mars 2018 åpner vi to nye basseng!

I uke 34 og 35 2017 utføres omfattende og nødvendige arbeider ved garderober, dusjer og barneavdeling. Dette arbeidet er av en slik karakter at vi ikke kan ha forsvarlig drift i perioden, og må følgelig holde stengt.

Vi vil i den sammenheng benytte anledningen til å utføre nødvendig vedlikehold i resten av anlegget. Idrettsbassenget vil bli tappet ned for første gang på 8 år, og vi ser heller ikke bort fra vi må tappe ned flere bassenger.

Vi beklager den ulempen som dette vil medføre for dere gjester. Alle med årskort/halvårskort vil få forlenget sine kort med 2 uker, og alle med avtalegiroavtale vil få redusert trekk for september måned.

Eventuelle spørsmål rettes til: firmapost@pirbadet.no

Vi holder altså stengt fom. mandag 21.08 tom. søndag 03.09 – ellers har vi åpent og er klar til å ønske dere velkommen!