Svømmekurs og crawlkurs for voksne

Nybegynner svømmekurs:

Kursavgift 2325,- NYE KURS STARTER HØSTEN 2018, PUBLISERES I STARTEN AV JUNI.

·    For påmelding send mail til: Anne-Karin@pirbadet.no

·    Påmeldinger er bindende.

·    Betaling av kursavgift skjer ved inngang første kurskveld. Det refunderes ikke for tapte kursganger, med unntak av sykdom dokumentert med legeerklæring.

 

Passer best for deg som ikke kan svømme, eller har vanskeligheter med å flyte. På kurset vil det fokuseres på vanntilvenning, dykking, flyting og basic crawl. Kurset går på samme tidspunkt og dag som oppstart dato og varer i 45 minutter. Kurset foregår i Helsebad 1 som er et lukket basseng, man benytter hovedinngangen i Pirbadet.

Videregående svømmekurs:

Kursavgift 2325,- NYE KURS STARTER HØSTEN 2018, PUBLISERES I STARTEN AV JUNI.

·    For påmelding send mail til: Anne-Karin@pirbadet.no

·    Påmeldinger er bindende.

·    Betaling av kursavgift skjer ved inngang første kurskveld. Det refunderes ikke for tapte kursganger, med unntak av sykdom dokumentert med legeerklæring.

Passer for deg som kan svømme men ønsker å utvikle deg videre. Bygger på nybegynnerkurset og vil fokusere på brystsvømming og innføring i crawl. Alle kurs går på samme tidspunkt og dag som oppstarts dato, og varer i 45 minutter. Kurset foregår i Helsebad 1 som er et lukket basseng, man benytter hovedinngangen i Pirbadet.

Videregående 2 svømmekurs:

Kursavgift 2325,- NYE KURS STARTER HØSTEN 2018, PUBLISERES I STARTEN AV JUNI.

·    For påmelding send mail til: Anne-Karin@pirbadet.no

·    Påmeldinger er bindende.

·    Betaling av kursavgift skjer ved inngang første kurskveld. Det refunderes ikke for tapte kursganger, med unntak av sykdom dokumentert med legeerklæring.

Bygger på videregående kurset. Alle kurs går på samme tidspunkt og dag som oppstarts dato, og varer i 45 minutter. Kurset foregår i Helsebad 1 som er et lukket basseng, man benytter hovedinngangen i Pirbadet.

Crawl kurs nybegynner :

Kursavgift 2325,- NYE KURS STARTER HØSTEN 2018, PUBLISERES I STARTEN AV JUNI.

·    For påmelding send mail til: Anne-Karin@pirbadet.no

·    Påmeldinger er bindende.

·    Betaling av kursavgift skjer ved inngang første kurskveld. Det refunderes ikke for tapte kursganger, med unntak av sykdom dokumentert med legeerklæring.

Kurset vil i starten ta for seg grunnleggende ferdigheter i crawl. Nivået på deltakerne er variabelt, så utover kurset vil en få individuell veiledning. Kurset går på samme dag og tidspunkt som oppstart dato, og varer i 45 minutter.

Crawlkurs videregående:

Kursavgift 2325,- NYE KURS STARTER HØSTEN 2018, PUBLISERES I STARTEN AV JUNI.

·    For påmelding send mail til: Anne-Karin@pirbadet.no

·    Påmeldinger er bindende.

·    Betaling av kursavgift skjer ved inngang første kurskveld. Det refunderes ikke for tapte kursganger, med unntak av sykdom dokumentert med legeerklæring.

Bygger på nybegynnerkurset. Kurset går på samme dag og tidspunkt som oppstart dato, og varer i 45 minutter

Crawl kurs nybegynner:

Kursavgift 2325,- NYE KURS STARTER HØSTEN 2018, PUBLISERES I STARTEN AV JUNI.

·    For påmelding send mail til: Anne-Karin@pirbadet.no

·    Påmeldinger er bindende.

·    Betaling av kursavgift skjer ved inngang første kurskveld. Det refunderes ikke for tapte kursganger, med unntak av sykdom dokumentert med legeerklæring.

Kurset vil i starten ta for seg grunnleggende ferdigheter i crawl. Nivået på deltakerne er variabelt, så utover kurset vil en få individuell veiledning. Kurset går på samme dag og tidspunkt som oppstart dato, og varer i 45 minutter.