Rental

Ved siden av idrettslige stevner, arrangeres også konserter, kinoforestillinger, teater m.m. i badeanlegget.